Random Posts

IKRAR PELANTIKAN

Posted by PC. IPNU-IPPNU KABUPATEN BATANG 17.20, under | No comments

IKRAR PELANTIKANBismillahirahmanirrahim

Asyhadu an laa ilaaha illa Allah,
Wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah.
Rodlitu billahi robbaa wabil Islaami diinaa,
Wa bi Muhammadi nabiyya warosuulaa.

Kami sebagai pengurus .................(sebutkan tingkatan kepengurusan) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama ................(sebutkan nama daerah kerjanya) dengan sadar dan penuh tanggungjawab dengan ini menyatakan :

Satu, menjunjung tinggi martabat dan nama baik agama Islam serta berusaha mewujudkan terlaksananya ajaran Islam yang berpaham ahlussun¬nah wal jama'ah di tengah-tengah masyarakat.

Dua, siap mempertahankan dan mengamalkan Pancasila.

Tiga, siap menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridloi Allah SWT.

Empat, akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus untuk kepentingan organisasi dan masyarakat secara keseluru¬han.

Lima, taat dan patuh kepada Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama.


La haula wala quwwata illa billahil ‘aliyil adzim

0 komentar:

Posting Komentar